Starostwo Powiatowe w Rybniku

Uchwała Nr 4200/IV/167/2017

Uchwała Nr 4200/IV/167/2017 z dnia 17 listopada 2017 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opiniii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok Powiatu Rybnickiego.

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi