Starostwo Powiatowe w Rybniku

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Uchwała nr 4100/IV/185/2011

Uchwała nr 4100/IV/185/2011 z dnia 29 listopada 2011 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach  w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Rybnickiego projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

Uchwała nr 4100/II/154/2010

Uchwała nr 4100/II/154/2010 z dnia 15 grudnia 2010 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Rybnickiego projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2018.

Uchwała nr 4100/II/153/2010

Uchwała nr 4100/II/153/2010 z dnia 15 grudnia 2010 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 1.355.897,43 zł przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok Powiatu Rybnickiego.

Uchwała nr 4100/II/152/2010

Uchwała nr 4100/II/152/2010 z dnia 15 grudnia 2010 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Rybnickiego projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

Uchwała nr 4100/III/22/2010

Uchwała nr 4100/III/22/2010 z dnia 31 marca 2010 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Powiat Rybnicki kredytu długoterminowego w kwocie 2.425.923,71 zł na pokrycie planowanego deficytu jednostki samorządu terytorialnego.

Uchwała nr 4100/II/136/2009

Uchwała nr 4100/II/136/2009 z dnia 9 grudnia 2009 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości dołączonej do projektu uchwały budżetowej na 2010 rok prognozy kwoty długu Powiatu Rybnickiego, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia przestrzegania przepisów ustawy dotyczących uchwalania i wykonywania budżetów w następnych latach.

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi