Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy
z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 z późn. zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, dla Przedsiębiorstwa Transportu Samochodowego „WĘGLO-TRANS” Paweł Juszczak z siedzibą ul. Furgoła 163, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, na przebudowę urządzenia wodnego tj. rowu R2,

administrowanego przez Gminno-Miejską Spółkę Wodną Czerwionka-Leszczyny, należącą do Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Czerwionce-Leszczynach z siedzibą przy ul. Furgoła 46, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, przez zarurowanie jego odcinka biegnącego od zjazdu z drogi powiatowej Nr 5343 S, tj. ulicy Furgoła w kierunku zachodnim, wzdłuż południowej granicy działki Nr 3352/462 (obręb 0003 Dębieńsko), stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych, na łącznej długości L= 88,42 m, w celu zapewnienia bezpiecznego przejazdu oraz właściwego zagospodarowania działki Nr 2534/462 (obręb 0003 Dębieńsko) stanowiącej część obszaru przedsiębiorstwa. W szczególności przebudowa rowu polegać będzie na:
1. wykonaniu studzienki rewizyjno-wpustowej Sk3 z kręgów betonowych o średnicy Ø 1200 mm wraz z ujęciem wylotu z przepustu Ø 400 mm (zlokalizowanym na rowie przydrożnym wzdłuż drogi powiatowej Nr 5343 S, tj. ulicy Furgoła),
2. zarurowaniu pierwszego odcinka rowu R2 przez dołączenie do studzienki rewizyjno-wpustowej Sk3 rury PVC o średnicy wewnętrznej Ø 300 mm, do ułożonej w śladzie istniejącego rowu, na długości 30,77 m, ze spadkiem min. 1,8 %,
3. wykonaniu studzienki rewizyjno-wpustowej Sk2 z kręgów betonowych o średnicy Ø 1200 mm,
4. zarurowaniu drugiego odcinka rowu R2 przez dołączenie do studzienki rewizyjno-wpustowej Sk2, rury PVC o średnicy wewnętrznej Ø 300 mm, ułożonej w śladzie istniejącego rowu, na długości 45,00 m, ze spadkiem min. 1,8 %,
5. wykonaniu studzienki rewizyjno-wpustowej Sk1 z kręgów betonowych o średnicy Ø 1200 mm wraz z ujęciem wylotu kolektora PVC Ø 250 mm odprowadzającego wody opadowe i roztopowe z terenu przedsiębiorstwa,
6. zarurowaniu trzeciego odcinka rowu R2 przez dołączenie do studzienki rewizyjno-wpustowej Sk1 rury PVC o średnicy wewnętrznej Ø 400 mm, ułożonej w śladzie istniejącego rowu, na długości 12,65 m, ze spadkiem min. 1,8 %,
7. umocnieniu wylotu zarurowanego trzeciego odcinka Ø 400 mm do otwartego odcinka rowu, murkiem czołowym pełniącym funkcję ściany oporowej, wyniesionym 20 cm nad powierzchnię terenu,
8. wyprofilowaniu otwartego odcinka rowu R2 poniżej wylotu Ø 400 mm, z dostosowaniem parametrów do zarurowanego odcinka i umocnieniem w dnie i na skarpach płytami betonowymi 50x50x7 cm, na długości 5 m.

Współrzędne geograficzne zarurowania:

Lokalizacja
Współrzędne geograficzne
Rzędne wysokościowe dna
studnia Sk1
50º9’50,1”N, 18º41’56,91”E
255,36
studnia Sk2
50º9’49,41”N, 18º41’59,12”E
256,14
studnia Sk3
50º9’49,02”N, 18º42’0,21”E
256,70
wylot
50º9’50,31”N, 18º41’56,21”E
255,30

W związku z powyższym informuje się o możliwości składania uwag i wniosków
w ww. sprawie, do czasu wydania pozwolenia wodnoprawnego, w Starostwie Powiatowym
w Rybniku, w pok. nr 221.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieData utworzeniaOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (pwp.OŚ.6341.49.2017.pdf)pwp.OŚ.6341.49.2017.pdf Małgorzata Zimnol93 kB1082017-09-22 10:552017-09-22 10:55