Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 z późn. zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Świerklany, reprezentowanej przez Pana Kazimierza Kondrot z firmy Projektowanie i Nadzory Kondrot Kazimierz z siedzibą przy ul. Wandy 11/16, 44-217 Rybnik, upoważnionego pełnomocnictwem Nr W.0052.102.2017 z dnia 24.08.2017 r. przez Wójta Gminy Świerklany, na:
1. Szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych ujętych w system kanalizacji deszczowej do ziemi, za pomocą trzech studni chłonnych S1, S2, i S3:


1.1.pochodzących z powierzchni z kostki betonowej drogi bocznej do ul. Plebiscytowej w Świerklanach, z całkowitej  powierzchni F1= 0, 0734 ha (powierzchni zredukowanej F1zr = 0,0587 ha), w ilości całkowitej Q1max h= 6,87 m3/h, Q1śr dob= 1,08 m3/d, Q1max rok= 396,00 m3/rok, przyjmując natężenie deszczu miarodajnego 130 dm3/s*ha, dla czasu trwania 15 min, za pomocą wylotu studni chłonnej S1,
1.2.pochodzących z powierzchni z kostki betonowej drogi bocznej do ul. Plebiscytowej w Świerklanach, z całkowitej  powierzchni F2= 0, 0257 ha (powierzchni zredukowanej F2zr = 0,0206 ha), w ilości całkowitej Q2max h= 3,00 m3/h, Q2śr dob= 0,47 m3/d, Q2max rok= 173,00 m3/rok, przyjmując natężenie deszczu miarodajnego 130 dm3/s*ha, dla czasu trwania 15 min, za pomocą wylotu studni chłonnej S2,
1.3.pochodzących z powierzchni z kostki betonowej drogi bocznej do ul. Plebiscytowej w Świerklanach, z całkowitej  powierzchni F3= 0,0621 ha (powierzchni zredukowanej F3zr = 0,0497 ha), w ilości całkowitej Q3max h= 5,81 m3/h, Q3śr dob= 0,92 m3/d, Q3max rok= 335,00 m3/rok, przyjmując natężenie deszczu miarodajnego 130 dm3/s*ha, dla czasu trwania 15 min, za pomocą wylotu studni chłonnej S3.
2. wykonanie urządzeń wodnych:
2.1.studni chłonnej S1 z rur betonowych o średnicy Ø 1200 mm, o głębokości 3,0 m i grubości warstwy filtracyjnej 0,4 m, położonej na działce Nr 1705/7 obręb Świerklany Górne, stanowiącej własność Gminy Świerklany,
2.2.studni chłonnej S2 z rur betonowych o średnicy Ø 1200 mm, o głębokości 3,0 m i grubości warstwy filtracyjnej 0,4 m, położonej na działce Nr 1813/7 obręb Świerklany Górne, stanowiącej własność Gminy Świerklany,
2.3.studni chłonnej S3 z rur betonowych o średnicy Ø 1200 mm, o głębokości 3,0 m i grubości warstwy filtracyjnej 0,4 m, położonej na działce Nr 1710/7 obręb Świerklany Górne, stanowiącej własność Gminy Świerklany,
współrzędne geograficzne studni S1: N 50° 01’ 55.45”, E 18° 35’ 29.33”
współrzędne geograficzne studni S2: N 50° 01’ 55.33”, E 18° 35’ 29.27”
współrzędne geograficzne studni S3: N 50° 01’ 54.01”, E 18° 35’ 27.48”
W związku z powyższym informuje się o możliwości składania uwag
i wniosków w ww. sprawie, do czasu wydania pozwolenia wodnoprawnego,
w Starostwie Powiatowym w Rybniku, w pok. nr 221.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieData utworzeniaOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (pwp.OŚ.6341.55.2017.pdf)pwp.OŚ.6341.55.2017.pdf Małgorzata Zimnol87 kB1132017-11-07 10:192017-11-07 10:19