Starostwo Powiatowe w Rybniku

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wygaśnięcia pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.1.9.2013).

 

Na podstawie  art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zmianami) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne z urzędu, w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Starosty Rybnickiego Nr OŚ.6224-14/10 z dnia 10.06.2010 r., stanowiącej pozwolenie wodnoprawne dla Miasta Rybnika reprezentowanego przez Prezydenta Miasta Rybnik z siedzibą ul. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, na wykonanie przejścia rurociągiem kablowym, w ramach budowy miejskiej telekomunikacyjnej sieci szerokopasmowej w obszarze Nitki Gliwickiej, nad rzeką Nacyną w km 2+340, na działkach Nr 1784/220, 1278/150, 1269/151 administrowanych przez Miasto Rybnik, na obiekcie mostowym w ciągu drogi krajowej DK78, tj. ul. Kotucza w Rybniku.

Zgodnie z art. 135 pkt 3 w/w ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wygasło gdyż inwestor nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych (przekroczenia rzeki) w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

Dnia 25.06.2013 r. Miasto Rybnik uzyskało nowe pozwolenie wodnoprawne Nr OŚ.6341.1.3.2013 wydane przez Starostę Rybnickiego na wykonanie przejścia rurociągiem kablowym (dwie rury osłonowe typu RHDPEp 125/7,1), metodą przewiertu sterowanego, w ramach budowy miejskiej telekomunikacyjnej sieci szerokopasmowej, pod dnem rzeki Nacyny w km 2+340, na działkach Nr  1718/156, 1716/156, 1275/151, 3784/220 stanowiących własność Miasta Rybnik oraz na działce Nr 1281/150 administrowanej przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach-Biuro Terenowe w Raciborzu,tj. w pobliżu obiektu mostowego w ciągu ul. Kotucza w Rybniku.

W związku z powyższym informuje się o możliwości składania uwag i wniosków w ww. sprawie, do czasu wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego Nr OŚ.6224-14/10 z dnia 10.06.2010 r. w Starostwie Powiatowym w Rybniku, w pok. nr 221.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieData utworzeniaOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (pwp.OŚ.6341.1.9.2013.pdf)pwp.OŚ.6341.1.9.2013.pdf Małgorzata Zimnol73 kB3132013-07-26 09:562013-07-26 09:56

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi