Starostwo Powiatowe w Rybniku

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.11.2017)

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn.zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Spółki Wodociągowo-Kanalizacyjnej Lyski - Sumina z siedzibą ul. Rybnicka 2a, 44-295 Lyski, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

szczególne korzystanie z wód tj. pobór wód podziemnych z czwartorzędowo-neogeńskiego poziomu wodonośnego, z istniejącej studni wierconej S-4, w miejscowości Sumina (Gmina Lyski), w ilości:

Qhmax= 45,0 m3/h, Qśrdob= 475,0 m3/d, Qmax rok= 175 000 m3/rok,
przy ustalonych zasobach eksploatacyjnych w dokumentacji hydrogeologicznej, przyjętej bez zastrzeżeń przez Marszałka Województwa Śląskiego - Zawiadomienie Nr OŚ.RG.7521-0004/08(OS.RG.KW-00443/09) z dnia 30.09.2009 r.,), w ilości Qe= 60,2 m3/h przy depresji zwierciadła wody w otworze studni se= 1,35 m.

Studnia S-4 położona jest na działce nr 137/4 w miejscowości Sumina (Gmina Lyski), stanowiącej własność gminy Lyski.
Współrzędne geograficzne studni: N 50° 07’53.5787” E 18° 24’ 47.4254”,
X:5558786,63 Y: 4314931,02

Spółka Wodociągowo-Kanalizacyjna Lyski - Sumina uzyskała pozwolenie wodnoprawne OŚ.6341.4.2014, wydane przez Starostę Rybnickiego dnia 03.07.2014 r., na wykonanie urządzenia wodnego tj. studni wierconej S-4 o średnicy Ø 300 mm, głębokości 83,0 m ppt, powierzchni obszaru zasobowego 0,04 km2, w istniejącym od 1987 r. otworze wiertniczym.

W związku z powyższym informuje się o możliwości składania uwag i wniosków w ww. sprawie, do czasu wydania pozwolenia wodnoprawnego, w Starostwie Powiatowym w Rybniku,
w pok. nr 221.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieData utworzeniaOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (pwp.OŚ.6341.11.2017.pdf)pwp.OŚ.6341.11.2017.pdf Małgorzata Zimnol56 kB442017-05-18 14:472017-05-18 14:47

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi