Starostwo Powiatowe w Rybniku

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.21.2017)

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla spółki DINO Polska S.A. z siedzibą ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn, reprezentowanej przez pełnomocnika, na:

1. Szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie podczyszczonych w separatorze substancji ropopochodnych, wód opadowych i roztopowych, ujętych w system kanalizacji deszczowej, pochodzących z terenów utwardzonych dróg wewnętrznych i manewrowych oraz z powierzchni dachu projektowanego obiektu handlowo-usługowego, zlokalizowanego na działce Nr 1789/93 (obręb Książenice) przy ul. Pojdy w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny, z powierzchni całkowitej F= 0,0906 ha (powierzchni zredukowanej Fzr= 0,07709 ha), w szczególności z powierzchni zredukowanej terenów utwardzonych Fzr1 = 0,03596 ha oraz powierzchni zredukowanej dachów Fzr2..= 0,04113 ha, w ilości całkowitej Qmax h= 9,09 m3/h, Qśr dob= 3,43 m3/d, Qmax rok= 617,9 m3/rok, za pomocą wylotu „W”, do urządzenia wodnego tj. rowu Kb-1a, przyjmując natężenie deszczu miarodajnego 131 dm3/s*ha, dla prawdopodobieństwa p=20%, c=5 i czasu trwania 15 min.

2. Wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu „W” kanalizacji deszczowej zbierającej wody z terenów utwardzonych i dachu projektowanego obiektu handlowo-usługowego zlokalizowanego przy ul. Pojdy w Książenicach, z rur PVC o średnicy Ø 250 mm zakończonego konstrukcją żelbetową, zlokalizowanego w skarpie rowu Kb-1a (biegnącego wzdłuż ul. Nad Potokiem), na działce Nr 1023/95 (obręb Książenice) stanowiącej własność Skarbu Państwa wraz z umocnieniem dna rowu płytami chodnikowymi lub betonowymi płytami ażurowymi typu Jomb na podsypce piaskowej na odcinku 3,0 m powyżej i 1,0 m poniżej wylotu W oraz umocnieniem skarp rowu betonowymi płytami ażurowymi typu Jomb, na odcinku 3,0 m powyżej i 1,0 m poniżej wylotu W.

współrzędne geograficzne wylotu W: N 50° 09’ 38,22”, E 18° 35’ 57,35”

W związku z powyższym informuje się o możliwości składania uwag
i wniosków w ww. sprawie, do czasu wydania pozwolenia wodnoprawnego,
w Starostwie Powiatowym w Rybniku, w pok. nr 221.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieData utworzeniaOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (pwp.OŚ.6341.21.2017.pdf)pwp.OŚ.6341.21.2017.pdf Małgorzata Zimnol68 kB1202017-05-31 08:082017-05-31 08:08

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi