Starostwo Powiatowe w Rybniku

Komunikaty, ogłoszenia, obwieszczenia

Konkurs ofert na realizację programu profilaktyki zdrowotnej pn.„Badania profilaktyczne dla mieszkańców Powiatu Rybnickiego w kierunku rozpoznania boreliozy w roku 2018”

Zarząd Powiatu w Rybniku zgodnie z art. 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2018r., poz. 1510 ze zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację programu profilaktyki zdrowotnej pn.„Badania profilaktyczne dla mieszkańców Powiatu Rybnickiego w kierunku rozpoznania boreliozy w roku 2018”

 

 

 

Szczegóły w załącznikach.

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi