Starostwo Powiatowe w Rybniku

Komunikaty, ogłoszenia, obwieszczenia

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.44.2016)

 

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla inwestora: CLASSEN-POL S.A., ul. Wyzwolenia, 44-292 Zwonowice, na:

szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych oraz wód opadowych pochodzących z terenu zakładu CLASSEN-POL S.A, do wód płynących w kanale (rowie o szerokości dna 2,0 m) zwanym Potokiem od Zwonowic, za pomocą istniejących urządzeń wodnych tj. wylotów W1 oraz W2,

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.34.2017)

 

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy
z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1121) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na:
przebudowę urządzenia wodnego tj. potoku Jordanek (administrowanego przez Gminno-Miejską Spółkę Wodną Czerwionka-Leszczyny, należącą do Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Czerwionce-Leszczynach), przez zarurowanie jego odcinka

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.27.2017)

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla inwestora: Zarząd Dróg i Służby Komunalne z siedzibą ul. Polna 6, 44-238 Czerwionka-Leszczyny, reprezentowanego przez pełnomocnika, na:

1. Szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych z części jezdni ul. Kałuży

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.26.2017)

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla inwestora: Zarząd Dróg i Służby Komunalne z siedzibą ul. Polna 6, 44- 238 Czerwionka-Leszczyny, reprezentowanego przez pełnomocnika, na:

1. Szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych z części jezdni ul. Strzelczyka

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.40.2017)

 

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1121) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Zarządu Dróg Powiatowych, ul. Jankowicka 49, 44 – 200 Rybnik, na przebudowę przepustu na cieku "Od Gaszowic", w ciągu drogi powiatowej 5608S tj. ul. Rybnickiej w Suminie (Gmina Lyski), położonego na działce Nr 408/53 (obręb Sumina), przez wymianę istniejącego rurociągu o średnicy Ø  800 mm, na rurociąg o średnicy wewnętrznej Ø 1200 mm, wraz z umocnieniem odcinka cieku powyżej i poniżej przebudowanego przepustu.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.39.2017)

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla inwestora: Polska Grupa Górnicza Sp. z o. o. Oddział KWK ROW Ruch „Jankowice” z siedzibą ul. Jastrzębska 10, 44-253 Rybnik, reprezentowanego przez pełnomocnika, w ramach inwestycji pn. „Budowa obiektów rekreacyjno-sportowych na terenach zdegradowanych przemysłowo i terenach byłego szybu VI KWK Jankowice – II etap”, na:

Szczególne korzystanie z wód, tj.:

1. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.36.2017)

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Pana Grzegorza Szlenk z firmy P.P.U.H. PRO TECHNOLOGY z siedzibą ul. Mickiewicza 21b, 43-300 Bielsko-Biała, upoważnionego pełnomocnictwem Nr Or 077.162.2017 z dnia 28.03.2017 r., przez Prezydenta Miasta Rybnik, reprezentującego inwestora Miasto Rybnik z siedzibą ul. Chrobrego 2, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na:

1. Szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych z terenu przebudowywanego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej zlokalizowanego na działce Nr 2469/282 w Rybniku (obręb Kamień),

Czytaj więcej...

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi