Starostwo Powiatowe w Rybniku

Komunikaty, ogłoszenia, obwieszczenia

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.67.2017)

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy
z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 z późn. zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Miasta Rybnik, z siedzibą przy ul. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Janusza Franiczek, upoważnionego pełnomocnictwem Nr Or.077.662.2017 z dnia 09.11.2017 r., przez Prezydenta Miasta Rybnik, w ramach inwestycji: „Przebudowa ulicy Mruli”,

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.64.2017)

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 z późn. zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na wykonanie urządzenia wodnego tj. kopanego zbiornika wodnego w kształcie prostokąta, umocnionego w dnie i na skarpach płytami betonowymi uszczelnionymi folią PE, położonego na działce Nr 88 obręb Pstrążna (Gmina Lyski),

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.51.2017)

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. Poz. 1121 z późn.zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne dla Pani Joanny Cuber i Pana Dariusza Cuber, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

1. szczególne korzystanie z wód tj.: odprowadzanie mieszaniny oczyszczonych ścieków bytowych i wód opadowych wylotem „W” o średnicy DN 110 mm, do ziemi, tj. rowu bez nazwy.

Czytaj więcej...

Prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne - zaproszenie do składania ofert

Starosta Rybnicki zaprasza do złożenia oferty na prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, które zostały usunięte z drogi na terenie Powiatu Rybnickiego na podstawie art. 130 a ustawy Prawo o ruchu drogowym

Szczegóły w załączeniu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.62.2017)

 

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. Poz. 1121 z późn. zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla inwestora: Zarząd Dróg i Służby Komunalne z siedzibą ul. Polna 6, 44-238 Czerwionka-Leszczyny, reprezentowanego przez pełnomocnika, na wykonanie i likwidację tymczasowego obiektu mostowego w ramach inwestycji "Przebudowa mostu w ciągu ul. Miarki nad rzeką Bierawką w Bełku" (Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny).

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.48.2017)

 

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. Poz. 1121 z późn. zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla inwestora: Zarząd Dróg i Służby Komunalne z siedzibą ul. Polna 6, 44-238 Czerwionka-Leszczyny, reprezentowanego przez pełnomocnika, na przebudowę obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej klasy "D" (dojazdowej) tj. ul. Miarki w Bełku (Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny), nad rzeką Bierawką w km 49+ 660 wraz z umocnieniem skarp i dna rzeki.

Czytaj więcej...

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi