Starostwo Powiatowe w Rybniku

Komunikaty, ogłoszenia, obwieszczenia

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.59.2017)

 

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy
z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 z późn. zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Miasta Rybnik z siedzibą przy ul. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Sebastiana Adamskiego z firmy DMK Inżynieria Sp. z o.o., upoważnionego pełnomocnictwem Nr Or.077.360.2016 z dnia 09.06.2016 r., przez Prezydenta Miasta Rybnik, w ramach inwestycji: „Wykonanie projektu zamiennego przebudowy ul. Podmiejskiej” (Etap II, od km 1+354,00 do km 1+700 drogi, Etap III od km 1+700 do km 2+800,21),

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.55.2017)

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 z późn. zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Świerklany, reprezentowanej przez Pana Kazimierza Kondrot z firmy Projektowanie i Nadzory Kondrot Kazimierz z siedzibą przy ul. Wandy 11/16, 44-217 Rybnik, upoważnionego pełnomocnictwem Nr W.0052.102.2017 z dnia 24.08.2017 r. przez Wójta Gminy Świerklany, na:
1. Szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych ujętych w system kanalizacji deszczowej do ziemi, za pomocą trzech studni chłonnych S1, S2, i S3:

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.46.2017)

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 z późn. zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla inwestora: Zarząd Dróg i Służby Komunalne z siedzibą ul. Polna 6, 44- 238 Czerwionka-Leszczyny, reprezentowanego przez pełnomocnika, na:

1. Szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z części jezdni ul. Szkolnej w Stanowicach (Gmina i Miasto Czerwionka - Leszczyny),

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.52.2017)

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy
z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 z późn. zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Lyski z siedzibą przy ul. Dworcowej 1a, 44-295 Lyski, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Katarzynę Meisel, upoważnionej pełnomocnictwem Nr W.077.6.2017 z dnia 11.04.2017 r., przez Wójta Gminy Lyski w ramach inwestycji „Budowa wodociągu – połączenie sieci wodociągowej Pstrążna z Podlesiem”,

Czytaj więcej...

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi