W skład Zarządu wchodzą:

1. Damian Mrowiec – Starosta

2. Marek Profaska – Wicestarosta

3. Jerzy Brząkalik – Członek Zarządu

4. Mariusz Kaszek – Członek Zarządu

5.Franciszek Mazur – Członek Zarządu