Starostwo Powiatowe w Rybniku

Pozwolenia Wodno Prawne

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.66.2017)

 

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy
z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 z późn. zm.) informuję, że na wniosek pełnomocnika Pana Piotra Mikos z firmy EKONORM Pro Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą przy ul. Gallusa 12, 40-594 Katowice, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla JSW KOKS S.A. z siedzibą przy ul. Pawliczka 1, 41-800 Zabrze, na:

odprowadzanie ścieków przemysłowych

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.67.2017)

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy
z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 z późn. zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Miasta Rybnik, z siedzibą przy ul. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Janusza Franiczek, upoważnionego pełnomocnictwem Nr Or.077.662.2017 z dnia 09.11.2017 r., przez Prezydenta Miasta Rybnik, w ramach inwestycji: „Przebudowa ulicy Mruli”,

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.64.2017)

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 z późn. zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na wykonanie urządzenia wodnego tj. kopanego zbiornika wodnego w kształcie prostokąta, umocnionego w dnie i na skarpach płytami betonowymi uszczelnionymi folią PE, położonego na działce Nr 88 obręb Pstrążna (Gmina Lyski),

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.51.2017)

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. Poz. 1121 z późn.zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne dla Pani Joanny Cuber i Pana Dariusza Cuber, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

1. szczególne korzystanie z wód tj.: odprowadzanie mieszaniny oczyszczonych ścieków bytowych i wód opadowych wylotem „W” o średnicy DN 110 mm, do ziemi, tj. rowu bez nazwy.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.62.2017)

 

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. Poz. 1121 z późn. zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla inwestora: Zarząd Dróg i Służby Komunalne z siedzibą ul. Polna 6, 44-238 Czerwionka-Leszczyny, reprezentowanego przez pełnomocnika, na wykonanie i likwidację tymczasowego obiektu mostowego w ramach inwestycji "Przebudowa mostu w ciągu ul. Miarki nad rzeką Bierawką w Bełku" (Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny).

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.48.2017)

 

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. Poz. 1121 z późn. zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla inwestora: Zarząd Dróg i Służby Komunalne z siedzibą ul. Polna 6, 44-238 Czerwionka-Leszczyny, reprezentowanego przez pełnomocnika, na przebudowę obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej klasy "D" (dojazdowej) tj. ul. Miarki w Bełku (Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny), nad rzeką Bierawką w km 49+ 660 wraz z umocnieniem skarp i dna rzeki.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.59.2017)

 

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy
z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 z późn. zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Miasta Rybnik z siedzibą przy ul. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Sebastiana Adamskiego z firmy DMK Inżynieria Sp. z o.o., upoważnionego pełnomocnictwem Nr Or.077.360.2016 z dnia 09.06.2016 r., przez Prezydenta Miasta Rybnik, w ramach inwestycji: „Wykonanie projektu zamiennego przebudowy ul. Podmiejskiej” (Etap II, od km 1+354,00 do km 1+700 drogi, Etap III od km 1+700 do km 2+800,21),

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.55.2017)

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 z późn. zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Świerklany, reprezentowanej przez Pana Kazimierza Kondrot z firmy Projektowanie i Nadzory Kondrot Kazimierz z siedzibą przy ul. Wandy 11/16, 44-217 Rybnik, upoważnionego pełnomocnictwem Nr W.0052.102.2017 z dnia 24.08.2017 r. przez Wójta Gminy Świerklany, na:
1. Szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych ujętych w system kanalizacji deszczowej do ziemi, za pomocą trzech studni chłonnych S1, S2, i S3:

Czytaj więcej...

Przydatne linki

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi