Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. Poz. 1121 z późn.zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne dla Pani Joanny Cuber i Pana Dariusza Cuber, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

1. szczególne korzystanie z wód tj.: odprowadzanie mieszaniny oczyszczonych ścieków bytowych i wód opadowych wylotem „W” o średnicy DN 110 mm, do ziemi, tj. rowu bez nazwy.


Ścieki bytowe pochodzące z domu jednorodzinnego (RLM 5) oczyszczane będą w przydomowej oczyszczalni typu BIO-HYBRYDA 2500 (EKOPOL) i odprowadzane do rowu-odbiornika w ilości Qmax h= 0,05 m3/h, Qśr dob= 0,75 m3/d, Qmax rok= 328,5 m3/rok.
Wody opadowe i roztopowe pochodzące z powierzchni utwardzonych, położonych na działce Nr 125/26 (obręb Dębieńsko), stanowiącej własność wnioskodawców, odprowadzane będą do rowu-odbiornika w ilości Qmax h= 2,77 m3/h, Qśr dob= 4,87 m3/d, Qmax rok= 52,0 m3/rok,

2. wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu kolektora „W” z rur PCV klasy S o średnicy DN 110 mm, położonego na działce Nr 3206/472 (obręb Dębieńsko - Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny), stanowiącej własność osoby fizycznej, w skarpie rowu bez nazwy wraz z umocnieniem skarp płytami melioracyjnymi i umocnieniem dna rowu płytami betonowymi na podsypce piaskowej, na odcinku o długości 3,0 m powyżej i 3,0 m poniżej wylotu „W”.

Współrzędne geograficzne wylotu „W”: N: 50.1580 E: 18.6980


W związku z powyższym, informuje się o możliwości składania uwag i wniosków w ww. sprawie, do czasu wydania pozwolenia wodnoprawnego, w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym w Rybniku, w pok. nr 221.

 

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieData utworzeniaOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (pwp.OŚ.6341.51.2017.pdf)pwp.OŚ.6341.51.2017.pdf Małgorzata Zimnol56 kB1762017-12-04 11:402017-12-04 11:40