BIURO ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW SUBREGIONU ZACHODNIEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Z SIEDZIBĄ W RYBNIKU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

https://bip.subregion.pl/nabor/ogloszenie-o-naborze-specjalista-ds-zarzadzania-projektem-koordynator-projektu