1. Paweł Bugdol - przewodniczący
  2. Jerzy Brząkalik - członek
  3. Zbigniew Goworowski - członek
  4. Damian Mrowiec - członek