Starostwo Powiatowe w Rybniku

Stanowisko:
Wicestarosta
Adres:
3 Maja 31, pok.203
Rybnik
śląskie
44-200
Polska
Telefon:
+48 32 416 13 19
Pobierz informację jako: Wizytówka
Dodatkowe informacje:

Marek Profaska - Wicestarosta

Do zakresu zadań i kompetencji Wicestarosty należy:

1) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad komórkami organizacyjnymi Starostwa w zakresie ustalonym przez Starostę, w szczególności: nad działalnością Wydziału Geodezji i Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Zdrowia oraz w zakresie zadań dotyczących obrony cywilnej, obroności, spraw wojskowych, zarządzania kryzysowego, ochrony informacji niejawnych, oraz prowadzenia akcji kuriersko-posłańczej

2) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działalnością jednostek organizacyjnych powiatu w zakresie ustalonym przez Starostę, w szczególności: nad działalnością oświatowych jednostek organizacyjnych powiatu to jest: Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, Zespołu Szkół, Zespołu Szkół Specjalnych i Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej oraz nad realizacją zadań w zakresie drogownictwa w tym działalnością Zarządu Dróg Powiatowych

3) koordynowanie i nadzór rozwoju informatycznego Starostwa,

4) zastępowanie Starosty w czasie jego nieobecności lub niemożności wykonywania funkcji.

Menu przedmiotowe

Przydatne linki

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi