Starostwo Powiatowe w Rybniku

Zamówienia publiczne

Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór i kasacja tablic rejestracyjnych wycofanych z eksploatacji dla potrzeb Referatu Komunikacji Starostwa Powiatowego w Rybniku OR.272.7.2023

adres strony internetowej prowadzonego postępowania:  

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4bc05011-9a5b-11ee-953e-c2ea26915e21

Menu przedmiotowe

Przydatne linki

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi