Starostwo Powiatowe w Rybniku

Zarząd Powiatu

Zarząd Powiatu

Zarząd Powiatu

  1. Zarząd Powiatu to organ wykonawczy powiatu.
  2. W skład zarządu wchodzą: starosta, wicestarosta i jeden członek zarządu.
  3. Członkowie zarządu mogą być wybrani również spoza składu rady.
  4. Etatowymi członkami zarządu są starosta i wicestarosta oraz wybrani spoza składu rady pozostali członkowie zarządu.

Skład Zarządu

W skład Zarządu wchodzą:

1. Damian Mrowiec – Starosta

2. Marek Profaska – Wicestarosta

3. Jerzy Brząkalik – Członek Zarządu

4. Mariusz Kaszek – Członek Zarządu

5.Franciszek Mazur – Członek Zarządu

IV kadencja 2010 - 2014

  1. Damian Mrowiec - Starosta
  2. Aleksandra Chudzik - Wicestarosta
  3. Zbigniew Goworowski - Członek Zarządu
  4. Mariusz Kaszek - Członek Zarządu
  5. Franciszek Mazur - Członek Zarządu

 

Menu przedmiotowe

Przydatne linki

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi