Starostwo Powiatowe w Rybniku

Start

inne

Informacje podstawowe

Starostwo Powiatowe w Rybniku

ul. 3 Maja 31

44 – 200 Rybnik

Tel. 32 42 28 300

Fax. 32 42 28 658

 

www.starostwo.rybnik.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Adres skrzynki podawczej SEKAP: https://www.sekap.pl/id/26856

Skrytka ePUAP: /SPRybnik/skrytka

 

NIP Starostwa Powiatowego: 642 25 90 530 - (dla celów związanych z podatkiem dochodowym od osób fizycznych - PIT)

REGON 276 285 170

NIP Powiatu Rybnickiego: 642 31 97 094 - (dla celów związanych z podatkiem od towarów i usług - VAT)

 

Godziny otwarcia:

poniedziałek – środa    7:30 – 15:30

czwartek                    7:30 – 18:00

piątek                         7:30 – 13:00

 

Rachunki bankowe:

 1. Rachunek bankowy dochodów nr 98 8456 0009 2001 0023 9628 0004 na który należy dokonywać wpłat za wypisy z ewidencji gruntu, materiały geodezyjne

 2. Rachunek bankowy dochodów Skarbu Państwa nr 28 8456 0009 2001 0023 9628 0003 na który należy dokonywać wpłat z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa.

 3. Rachunek bankowy dochodów nr 68 8456 0009 2001 0023 9628 0059 na który należy dokonywać wpłat z tytułu opłat komunikacyjnych.

 4.  Rachunek bankowy dochodów nr 46 8456 0009 2001 0023 9628 0067 na który należy dokonywać wpłat innych niż opłaty komunikacyjne i geodezyjne.

 Sposób uiszczenia opłaty skarbowej

 1. bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rybnika nr  53 1020 2528 0000 0702 0434 3489  PKO Bank Polski S.A
 2. w kasie Rybnickiego Banku Spółdzielczego w budynkach Urzędu Miasta (ul. Bolesława Chrobrego 2 - I piętro sala 151, wejście od ul. Miejskiej; ul. Rzeczna 8 - parter),
 3. u inkasentów:
  1. BNP Paribas Polska S.A. – Placówka w Rybniku, pl. Armii Krajowej 3 (budynek Urzędu Skarbowego w Rybniku),
  2. Bank Spółdzielczy w Żorach – Punkt Obsługi Klienta w Rybniku, ul. 3 Maja 31 (budynek Starostwa Powiatowego w Rybniku) oraz budynek Urzędu Skarbowego w Rybniku.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.18.2017)

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Miasta Gliwice z siedzibą przy ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Pawła Grzeszczuk z Biura Inżynieryjno- Projektowego MPG z siedzibą przy ul. Zdrojowej 55, 44-100 Gliwice, upoważnionego pełnomocnictwem Nr 2016/5037/C/PM z dnia 29.12.2016 r., przez Prezydenta Miasta Gliwice, na:

Czytaj więcej...

Kontrole zewnętrzne

Udostępnianie protokołów kontroli odbywa się w godzinach pracy Urzędu z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

2015

Lp. Organ kontrolujący Czas trwania czynności kontrolnych Zakres kontroli
1  Śląski Urząd Wojewódzki  08.04.2015  Przygotowanie i przeprowadzenie poboru
2  Archiwum Państwowe 30.04.2015 r.  Kontrola archiwum zakładowego
 3  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  04.05.2015 – 08.05.2015  Wykorzystanie środków finansowych Funduszu zgodnie z umową AS3/000026/12/D z dn. 26.07.2013 r.
4 Ośrodek Rozwoju Edukacji 17.06.2015 – 19.06.2015 Kontrola projektu "Wspomaganie szkół i przedszkoli w Powiecie Rybnickim poprzez wprowadzenie systemu doskonalenia nauczycieli"
5 Wojewoda Śląski 30.06.2015 – 30.06.2015 Kontrola problemowa zagadnienia: planowanie operacyjne, organizacja szkoleń obronnych, akcja kurierska-plan, organizacja przygotowań obronnych w urzędzie
6 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego 16.07.2015 - 29.07.2015 Kontrola działalności Starosty Rybnickiego jako organu administracji architektoniczno-budowlanej

 2014

Lp. Organ kontrolujący Czas trwania czynności kontrolnych Zakres kontroli
1  Śląski Urząd Wojewódzki  12.03.2014  Przygotowanie i przeprowadzenie poboru
 2  Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego  22.04.2014 – 24.04.2014  Kontrola projektu współfinansowanego w ramach RPO WSL 2007-2013 pn. "e-Administracja w Powiecie Rybnickim"
 3  Państwowa Inspekcja Pracy  21.05.2014 - 01.06.2014  Sprawdzenie stanu BHP w trakcie wykonywanych prac związanych z przebudową dworca PKP w Suminie
 4  Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego  20.08.2014 - 22.08.2014  Kontrola projektu POKL 09.02.00-24-016/12 pn. "Większe kompetencje - szersze perspektywy"
 5  Zakład Ubezpieczeń Społecznych  02.09.2014 - 30.09.2014  Prawidłowość obliczania składek na ubezpieczenia, wypłacania świadczeń
 6  Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego  05.09.2014 - 28.11.2014  Realizacja obowiązków Starosty wynikających z ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzeń wykonawczych
 7  Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego  10.09.2014 - 11.09.2014  Kontrola projektu POKL 09.01.02-24-127/12-00 pn. "Gotowi na zmiany"

 

2013

Lp. Organ kontrolujacy Czas trwania czynności kontrolnych Zakres kontroli
 1  Marszałek Województwa Śląskiego  03.04.2013 – 05.04.2013  Kontrola projektu UDA-POKL 09.01.02-24-298/10-00 - "Wygrać przyszłość"
 2  Śląski Urząd Wojewódzki  16.04.2013  Przygotowanie i przeprowadzenie poboru
 3  Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego  16.05.2013 – 14.06.2013  Państwowy zasób geodezyjny – opracowania dot. wznowienia znaków granicznych
4 Regionalna Izba Obrachunkowa 27.05.2013 – 05.07.2013 Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej
5  Marszałek Województwa Śląskiego  18.10.2013 – 23.10.2013  Kontrola na zakończenie realizacji projektu ID 757 współfinansowanego w ramach RPO WSL 2007-2013
6  Śląski Urząd Wojewódzki  03.12.2013 – 30.12.2013  Kontrola sprawdzająca EGIB
7  Najwyższa Izba Kontroli  04.12.2013 – 14.01.2014  Wykonywanie przez Starostów obowiązków wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska

2012

Lp. Organ kontrolujący Czas trwwania czynności kontrolnych Zakres kontroli
1 Śląski Urząd Wojewódzki 26.03.2012 Przygotowanie i przeprowadzenie poboru
2 Archiwum Państwowe 16.04.2012 Kontrola archiwum zakładowego
3 Śląski Urząd Wojewódzki 20.04.2012 – 24.05.2012 Kontrola gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa
4 Archiwum Państwowe   Kontrola stanu zachowania dokumentacji Wydziału Geodezji
5 Państwowa Inspekcja Pracy 03.07.2012 – 20.07.2012 Kontrola prawna ochrona pracy, min. akta osobowe, wynagrodzenia, akta wewnątrzzakładowe
6 Śląski Urząd Wojewódzki 04.10.2012 – 26.10.2012 Kontrola problemowa sprawozdania i rejestru cen i wartości nieruchomości
7 Marszałek Województwa Śląskiego 29.10.2012 – 31.10.2012 Realizacja porozumienia na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich w okresie od 01.01.-30.09.2012

 

2011

Lp. Organ kontrolujący Czas trwania czynności kontrolnych Zakres kontroli
1 Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego 24.02.2011 – 01.03.2011 Nadzór nad wydawaniem licencji i zezwoleń w krajowym transporcie drogowym oraz zaświadczeń na potrzeby własne
2 Śląski Urząd Wojewódzki 01.06.2011 Przygotowanie i przeprowadzenie poboru
3 Marszałek Województwa Śląskiego 01.06.2011 – 03.06.2011 Kontrola projektu ID 220 dofinansowanego w ramach RPO WSL 2007-2013
4 Śląski Urząd Wojewódzki 01.06.2011 – 30.06.2011 Kontrola stanu modernizacji EGIB, prowadzenie EGIB,
5 Wojewoda Śląski 15.06.2011 – 16.06.2011 Realizacja wybranych zadań operacyjnych w ćwiczeniach obronnych "Ruda 2011"
6 Najwyższa Izba Kontroli 13.07.2011 – 24.08.2011 Pozyskiwanie środków z budżetu Unii Europejskiej przez małe jednostki samorządu terytorialnego
7 Śląski Urząd Wojewódzki 18.11.2011 Realizacja zadań obrony cywilnej w zakresie SWZ, SWO i gospodarowania sprzętem

 

2010 – brak kontroli

2009

dezwźn cenŚląski Urząd Wojewódz>54Śl 44-1spodarki nieruchomościami Skarbu Państwa Wojewoda Śląs>4
Lp. Organ kontrolujący Czas trwania czynności kontrolnych Zakres kontroli
1 Śląski Urząd Wojewódzki 23.03.2009 – 27.03.2009 Kontrola skarg i wniosków
2 Śląski Urząd Wojewódzki 16.04.2009 Przygotowanie i przeprowadzenie poboru
3 Śląski Urząd Wojewódzki 28.04.2009 centelą> obrony cywe"text-align: center;">Kontrola gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa
 Zakład Ubezpieczeń Społeczny"tex"tex 28.04.2009 centelą>  Prawidłowość obliczania składek na ubezpieczenia, wypłacania świadczeń
3 Śląski Urząd Wojewódzkle="textext-align: center;">28.04.2009 centelą12 &d styleie stanu BHP wr;">Realizm uwo geodezytyl <" it Powacowania dot. wznowienia znaków granicznych
4 Archiwum Państwo25e="textext-align: center;">28.04.2009 centelą12 Kontrola archiwum zakładowego
7 Śląski Urząd Wojewódzk Śląski Urząd Wojewódz12Kontrola skarg i wniosków Wojewoda Śląsext-td> Wojewoda Śląs12 Regionalna Izba Obrachunkoki< gn: center;">Regionalna Izba Obrachunko12 Kalelntac s 5-> 2010 – b8ak kontroli

2011

>Zakres kontroli kontroli

Lp. Organ kontrolujący Czas trwania cg>Organ kontrolujący Zakres kontroli
8td stk7tyle="t8ign: center;">Śląski Urząd WojewódzRoz-aliign: cedatku094 - (dla celów zwileX/="t>
5 Wojewoda Śląs> <"text8ign: center;">Śląski Urząd Wojewódz12 Przygotowanie i przeprowadzenie poboru
Państwowa Inspekcja Pra"tex"text8ign: center;">Śląski Urząd Wojewódz12 Kontrola archiwum zakładowego
6 Najwyższa Izba Kontroext-alig 8td st25e=td> t8ign: center;">Śląski Urząd WojewódzFgn: centen: medi"text-align: cez budżetu Unii Europejskiej przez małe jednostkii gospodarowania sprzętem
s trwania cg>Organ kontrolujący5tex"text> <"text7td style="text> >1 >1
Lp. Organ kontrolujący Czas trwania cg>Organ kontrolujący Zakres kontroli Wojewoda Śląsli
Przygotowanie i przeprowadzenie poboru
4 Regionalna Izba Obrachunkogo
K;">Przygotowanie i przeprowadzenie poboru
7 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanetem
Śląski zezwolKPA;">Przygotowanie i przeprowadzenie poboru
Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlane>
Kon;">Przygotowanie i przeprowadzenie poboru
3
Kontrola-alignjjewódzki In: ce> obronPrzygotowanie i przeprowadzenie poboru
5 Wojewoda Śląsext-td s 7td sts7t-td s 7e="text-align: center;">Wojewoda ŚląsZbaign:n: center;">&d stenst drogowdrojśrodkkow-szkolenenter;">Realtext-aligntri rtd stylinfraliguicuryxDPSentLysybni;">Przygotowanii gospodarowania sprz>2010 – b6 kontroli

/p>
/p>
/p> s trwania cg>Organ kontrolujący obronPrzyg
Zakres kontroli b6
&noKanr 95/="t5stwyczcentj>Udn: cesażuie śrobezrnnttwacowania dot. wznowienia znaków granicznych 5 Wojewoda Śląstem b6
Przygotowanie i przeprowadzenie poboru
06td sts7t-td> 06
KzegtenstPrzygotowanie i przeprowadzenie poboru
5 Wojewoda Śląs07t-td s 6td st"text-al06
atwan s Kontrola skarg i wniosków
1 06
i gospodarowania sprz>2010 – b5 kontroli

/p>
s trwania cg>Organ kontrolujący1 >1 = Wostwa Pow>1le=yle="text> >1Śląski Urząd Wojewódz>3 >1
Organ kontrolujący Organ kontrolujący Zakres kontroli Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowetem b>
style="txt-align:,enter;">Nadzór nad wydawaniem licencji i zezwoleń w krajowym trat b2przedor> b4z umową AS3/000026/12/D z dn. 26.07.2013 r. 3 b>
Przygotowanie i przeprowadzenie poboru
4 Regionalna Izba Obrachunkogo le=yle="text>
Kalelntac s ass=nr <>Przygotowanie i przeprowadzenie poboru
>Kontro Zawo geole="tKryd sle= Wo>3
&d style="text-align: centsienta wte;">Przygotowanie i przeprowadzenie poboru
3 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanekitd style="text>
4Śl 44-1spodarki nieruchomościami Skarbu Państwa 5 Państwowa Inspekcja Prakle="text>td st25e="text>
Wojewoda Śląs>4 Przygalign: center;">Wojewoda Śląs"textd> 0>
Kontrola archiwum zakładowego map ad> og opracoedornoPrzygnter;">i gospodarowania sprz>2010 – b4 kontroli

/p>
s trwania cg>Organ kontrolujący3 >1dv 201n016-linx<><>dv innel_cookie_dol"class="pinnel_cookiene<
h4e"p>To lign:a użyosrnliylignCookies. Dśr dz się więntj>< celu ini użyosre ci możliyle=n: OKL 09custariowymCookieslntnt="glostarce. dv ukryj" valu Zamknij" on;-alk1"emfo_cookie();"/>ąPageVrgospodarohtml>
Organ kontrolujący Organ kontrolujący Zakres kontroli 2t-td> 0>
i gospodarowania nt="UserPageVisits:2261" />O 2016 r.)

nast. ae"pa9d5b2ebk ustc class="readmor?sient=20"class="phasTooltip ">k ustc">
Kgi,le="texi"itpe>yteeąae"uleKgi,le="texi">yteeąae"hlieDz=adrole="tć lobbing ad">E-w kostąae"hlie
PA-Pdatki linxi">h3serPageVisits:2261"ilockdsłonyneKateised&id=1:ekoportal" rel="nofoll ">Ekoportaląae"p>Logornt=

exi Kateised&id=2:systad-monitteingu-jakoscd-jśr tria" rel="nofoll ">Systad monitteingu jakoe=n: <śr triaąae"p>logo.smallSystad monitteingu jakoe=n: <śr triaąexi <>

Visits:2261"layout-cell layout-s nabar-bgt style=width: 100%rongisits:2261"ilock 2261