Starostwo Powiatowe w Rybniku

Rada Powiatu

  1. Rada powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu, z zastrzeżeniem przepisów o referendum powiatowym.
  2. Kadencja rady trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów.
  3. Radni wybierani są w wyborach bezpośrednich.
  4. W skład rady powiatu wchodzą radni w liczbie piętnastu w powiatach liczących do 40.000 mieszkańców oraz po dwóch na każde kolejne rozpoczęte 20.000 mieszkańców, ale nie więcej niż dwudziestu dziewięciu radnych.
  5. Rada Powiatu Rybnickiego liczy 19 radnych.

VI kadencja 2018 - 2023

  1. Jan Tokarz - Przewodniczący Rady Powiatu
  2. Izabella Krasowska-Salamon - Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu
  3. Irena Woźnica - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

Pozostali radni:

  1. Eugeniusz Adamiec
  2. Michał Cichoń
  3. Gabriela Grochla
  4. Anna Gudzik
  5. Halina Karwot
  6. Andrzej Kłapczyk
  7. Damian Mrowiec
  8. Bogusław Niestrój
  9. Łukasz Norek
  10. Elżbieta Pierchała
  11. Marek Profaska
  12. Cezary Rajca
  13. Karina Stępień
  14. Adam Wczasek
  15. Honorata Węglorz
  16. Aleksandra Wojtas-Plisz

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi