Starostwo Powiatowe w Rybniku

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.20.2013).

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 267) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Miasta Rybnika, reprezentowanego przez Prezydenta Miasta z siedzibą ul. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, na szczególne korzystanie z wód
tj. odprowadzanie podczyszczonych w separatorze wód opadowych i roztopowych do rzeki Nacyny, z kanalizacji deszczowej zbierającej wody opadowe z terenu położonego w obrębie ul. Rzecznej w Rybniku, dwoma wylotami:

 

wylotem W-1 o średnicy Ø 500 mm i rzędnej dna 226,6 m npm, położonym w km 3+700 rzeki Nacyny, na działce Nr 4210/7 stanowiącej własność Miasta Rybnik,

z powierzchni całkowitej F=3,9 ha (powierzchni zredukowanej F=2,2 ha, w tym powierzchnia

ulicy Rzecznej F1= 0,45 ha, powierzchnia parkingów F2=1,35 ha, powierzchnia zabudowy

luźnej F3=2,1 ha ), w ilości całkowitej Q = 169,43 dm3/s (Qmax h= 152,49 m3/h,
Qśr dob=47,02   m3/d, Qmax rok= 13 899,6 m3/rok), przyjmując natężenie deszczu miarodajnego           77 dm3/s*ha, dla prawdopodobieństwa  p=100%  i czasu trwania deszczu 15 min.

Współrzędne geograficzne wylotu:  N 50°05'32.18"

E 18° 32' 15.88"

wylotem W-2 o średnicy Ø 300 mm i rzędnej dna 226,72 m npm, położonym w km 3+800 rzeki Nacyny,  na działce Nr 4212/12 stanowiącej własność Miasta Rybnik, z powierzchni całkowitej F=0,22 ha (powierzchni zredukowanej F=0,083 ha, w tym powierzchnia ulicy Rzecznej F1= 0,06 ha, powierzchnia terenów zielonych F4=0,16 ha), w ilości całkowitej Q = 6,39 dm3/s (Qmax h= 5,75 m3/h, Qśr dob=1,77 m3/d, Qmax rok= 524,39 m3/rok), przyjmując natężenie deszczu miarodajnego 77 dm3/s*ha, dla prawdopodobieństwa  p=100%  i czasu trwania deszczu 15 min.

Współrzędne geograficzne wylotu:  N 50°05'29.63"

E 18° 32' 16.81"

W związku z powyższym informuje się o możliwości składania uwag i wniosków w ww. sprawie, do czasu wydania pozwolenia  wodnoprawnego, w Starostwie Powiatowym w Rybniku, w pok. nr 221.

 

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieData utworzeniaOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (pwp.OŚ.6341.20.2013.pdf)pwp.OŚ.6341.20.2013.pdf Małgorzata Zimnol63 kB2912013-08-08 11:402013-08-08 11:40

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi