Starostwo Powiatowe w Rybniku

Komunikaty, ogłoszenia, obwieszczenia

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.1.3.2013).

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 145) informuję, że dnia 25.04.2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Miasta Rybnika, reprezentowanego przez Prezydenta Miasta z siedzibą ul. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik,

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.10.2013).

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 145) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek Pana Jarosława Kubis z firmy "PRONAD-Q" Projekty i Nadzory Jarosław Kubis, z siedzibą ul. Powstańców Śląskich 77, 43-211 Czarków, upoważnionego pełnomocnictwem z dnia 28.03.2013 r., przez Burmistrza Miasta Orzesze z siedzibą przy ul. Św. Wawrzyńca 21, 43-180 Orzesze, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Miasta Orzesze na:

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.1.2.2013).

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 145) informuję, że dnia 15.04.2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na przebudowę urządzenia wodnego tj. rowu przydrożnego, biegnącego wzdłuż drogi gminnej, tj. ulicy Ligonia w Adamowicach (Gmina Lyski).

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ. 6341.7.2013).

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 145), informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Pani Sonii Karwot na piętrzenie, pobór i odprowadzanie wód z istniejących stawów

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.9.2013).

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 145) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Rybniku, reprezentowanego przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z siedzibą ul. Jankowicka 49, 44-200 Rybnik,

Czytaj więcej...

Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Czerwionce -Leszczynach

ZARZĄD POWIATU W RYBNIKU
OGŁASZA KONKURS
NA STANOWISKO DYREKTORA
Zespołu Szkół Specjalnych w Czerwionce -Leszczynach
z siedzibą: 44-238 Czerwionka – Leszczyny, ul. Przedszkolna 1

1. Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:

1) ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej lub gimnazjum wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Czerwionce – Leszczynach

Czytaj więcej...

Trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności, niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Rybnickiego

Zarząd Powiatu Rybnickiego
ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż prawa własności, niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Rybnickiego, położonej w Gminie Lyski, obręb Lyski, ark. mapy 3, przy ulicy Sikorskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1248/32 o powierzchni 0.4635 ha, dla której Sąd Rejonowy w Rybniku, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW GL1Y/00127276/3.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.30.2012).

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 145), informuję, że dnia 04.03.2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla NWR Karbonia S.A. na szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzanie oczyszczonych w separatorze wód opadowych i roztopowych z rejonu inwestycji Upadowa 1 przy ul. 3 Maja i Przemysłowej w Czerwionce-Leszczynach,

Czytaj więcej...

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi