Starostwo Powiatowe w Rybniku

INFORMACJA!

Z dniem 31 sierpnia 2020 r. nastąpiło zakończenie działalności Centrum Certyfikacji. Na skutek zakończenia działalności unieważnione zostaną wszystkie ważne dotychczas certyfikaty Subskrybentów oraz unieważnione zostaną wszystkie zaświadczenia certyfikacyjne wydane przez Centrum Certyfikacji.

 

Jeżeli jeszcze nie posiadacie Państwo certyfikatu CC SEKAP, należy udać się z dowodem osobistym oraz nośnikiem danych (PenDrive) do Urzędu Miasta w Rybniku przy ul. Bolesława Chrobrego 2, w celu jego bezpłatnego uzyskania.

Osoba (subskrybent), która chce otrzymać certyfikat niekwalifikowany CC-SEKAP, może go uzyskać na kilka sposobów opisanych poniżej:

1.

Należy udać się do jednego z urzędów rejestracji, których lista znajduje się na stronie cc.sekap.pl w dziale repozytorium, z pendrive lub kartą oraz dowodem potwierdzającym tożsamość.

Inspektor ds. Rejestracji na miejscu zweryfikuje dane osobowe, wydrukuje do podpisania umowę i wniosek oraz utworzy plik z certyfikatem i parą kluczy kryptograficznych, który następnie nagra na pendrive lub kartę.

LUB

2.

Subskrybent rejestruje się na stronie cc.sekap.pl, dostaje na podany e-mail link aktywacyjny, a następnie składa elektronicznie wniosek o certyfikat do wybranego urzędu rejestracji.

W następnej kolejności należy udać się do wybranego urzędu rejestracji, aby potwierdzić swoją tożsamość oraz podpisać umowę i wniosek. Inspektor wystawia certyfikat i parę kluczy na karcie lub w postaci pliku do nagrania na pendrive subskrybenta.

LUB

3.

Subskrybent rejestruje się na stronie cc.sekap.pl, dostaje na podany e-mail link aktywacyjny, a następnie składa elektronicznie wniosek o certyfikat do wybranego urzędu rejestracji.

Do wniosku zostają dołączone dane w formacie PKCS#10. Dane te można utworzyć przy pomocy elementu ActiveX uruchamianego w przeglądarce. Przeglądarka powinna posiadać możliwość uruchomienia podpisanych ActiveX. Dzięki temu można utworzyć klucz prywatny na komputerze subskrybenta na dowolnej zainstalowanej karcie lub w wewnętrznym magazynie kluczy i certyfikatów.

Następnie należy udać się do wybranego urzędu rejestracji, aby potwierdzić swoją tożsamość oraz podpisać umowę i wniosek.

Jeśli do wniosku zostały dołączone dane w formacie PKCS#10, to wystawiony jest tylko certyfikat i wtedy obywatel musi pobrać certyfikat ze swojego komputera. Jeśli para kluczy była utworzona w wewnętrznym magazynie kluczy, to aby można było jej używać do podpisywania dokumentów na stronie www.sekap.pl, należy wyeksportować certyfikat do pliku PKCS#12 z zaznaczeniem opcji eksportu klucza prywatnego.

 

Do urzędu rejestracji należy zgłosić się z jednym z dokumentów potwierdzającym tożsamość osoby ubiegającej się o certyfikat tj. dowodem tożsamości, paszportem lub prawem jazdy wydanym po 01.07.1999 r.

Dopuszczalne karty obsługiwane w urzędach rejestracji:

  • wydawane przez kwalifikowane centra certyfikacji - taka karta zawiera część niekwalifikowaną, która jest niezależna od podpisu kwalifikowanego,
  • rybnicka elektroniczna karta miejska.

Menu przedmiotowe

Przydatne linki

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi