Starostwo Powiatowe w Rybniku

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206 poz. 1216) Starostwo Powiatowe w Rybniku udostępnia Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) na platformie ePUAP.

ePUAP

 

 

 

Skrytka ePUAP: /SPRybnik/skrytka

 Korzystanie z udostępnionych usług w postaci elektronicznej trzeba rozpocząć od założenia konta lub w przypadku posiadania aktywnego konta od zalogowania.

Po zalogowaniu się i wybraniu odpowiedniej usługi oraz wypełnieniu formularza elektronicznego należy uwierzytelnić go za pomocą:

• na platformie ePUAP bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem lub bezpłatnego profilu zaufanego.

Korzystanie z ESP umożliwia kontakt z urzędem, sprawdzanie i załatwienie sprawy.

Więcej informacji znajduje się w dziale Pomoc na platformie ePUAP.

Dokumenty elektroniczne można dostarczać poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą za pośrednictwem platformy ePUAP a także na nośnikach informatycznych typu pendrive lub CD/DVD składanych w kancelarii pok. 118.

Menu przedmiotowe

Przydatne linki

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi