Starostwo Powiatowe w Rybniku

Wybory Samorządowe 2024

Wybory Samorządowe 2024

Obwieszczenie Starosty Rybnickiego z dnia 5 lutego 2024 r. o okręgach wyborczych

Obwieszczenie Starosty Rybnickiego z dnia 5 lutego 2024 r. o okręgach wyborczych ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej dla wyborów do Rady Powiatu w Rybniku

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach I w sprawie podziału województwa śląskiego na okręgi wyborcze z dnia 17 stycznia 2024 r.

Postanowienie Nr 20/2024 Komisarza Wyborczego w Katowicach I z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie podziału województwa śląskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz licby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 10 listopada 2023 r.

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 10 listopada 2023 r. dotyczące Zarządzenia Nr 366/2023 Wojewody Śląskiego z dnia 9 listopada 2023 r.  w sprawie ustalenie liczby radnych wybieranych do sejmiku Województwa Śląskiego, radnych rad powiatów oraz rad gmin województwa śląskiego na kadencja 2024-2029

Menu przedmiotowe

Przydatne linki

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi