Starostwo Powiatowe w Rybniku

Starostwo Powiatowe

Starostwo Powiatowe w Rybniku to urząd a zarazem siedziba Starosty Rybnickiego oraz władz administracyjnych Powiatu. Stanowi jednostkę pomocniczą, którą powołano w  celu  wykonywania   poleceń  Zarządu  Powiatu i Przewodniczącego Zarządu, którym jest Starosta oraz uchwał Rady Powiatu. Nie posiada osobowości prawnej. Wszelkie działania i czynności podejmowane są zawsze w imieniu i na rzecz Powiatu, który reprezentowany jest przez Zarząd Powiatu.

Organizację i zasady funkcjonowania Starostwa określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Radę Powiatu na wniosek Zarządu Powiatu.

Kierownikiem Starostwa Powiatowego oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników Starostwa jest Starosta.

Menu przedmiotowe

Przydatne linki

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi