Starostwo Powiatowe w Rybniku

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Uchwała nr 4100/IV/61/2013

Uchwała nr 4100/IV/61/2013 z dnia 4 kwietnia 2013 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Rybnickiego Sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Uchwała nr 4100/IV/8/2013

Uchwała nr 4100/IV/8/2013 z dnia 9 stycznia 2013 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Rybnickiego, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.

Uchwała nr 4100/IV/7/2013

Uchwała nr 4100/IV/7/2013 z dnia 9 stycznia 2013 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 3.880.695 zł, przedstawionego w uchwale budżetowej na 2013 rok Powiatu Rybnickiego.

Uchwała nr 4100/IV/166/2012

Uchwała nr 4100/IV/166/2012 z dnia 20 września 2012 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Rybnickiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku.

Uchwała nr 4100/IV/102/2012

Uchwała nr 4100/IV/102/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Rybnickiego sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Uchwała nr 4100/II/58/2011

Uchwała nr 4100/II/58/2011 z dnia 21 kwietnia 2011 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Rybnickiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Uchwała nr 4100/IV/187/2011

Uchwała nr 4100/IV/187/2011 z dnia 29 listopada 2011 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 1.971.769 zł, przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok Powiatu Rybnickiego.

Przydatne linki

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi