Starostwo Powiatowe w Rybniku

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.18.2017)

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Miasta Gliwice z siedzibą przy ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Pawła Grzeszczuk z Biura Inżynieryjno- Projektowego MPG z siedzibą przy ul. Zdrojowej 55, 44-100 Gliwice, upoważnionego pełnomocnictwem Nr 2016/5037/C/PM z dnia 29.12.2016 r., przez Prezydenta Miasta Gliwice, na:

szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych ujętych w system kanalizacji deszczowej, pochodzących z terenów utwardzonych ulic Berbeckiego, Sienkiewicza, Wybrzeża Armii Krajowej, Chudoby, Barlickiego, Przyjaźni i Fredry w Gliwicach, z powierzchni całkowitej F= 7,72 ha (w szczególności: powierzchnia dachów F1 = 2,01 ha; powierzchnia terenów nieutwardzonych F2.. = 1,35 ha; powierzchnia terenów utwardzonych F3. = 4,36 ha), w ilości całkowitej Qmax h= 539,5 m3/h, Qśr dob= 65,2 m3/d, Qmax rok= 37 519,0 m3/rok, przyjmując natężenie deszczu miarodajnego 131,0 dm3/s*ha, dla prawdopodobieństwa p=20%, c=5 i czasu trwania 15 min, za pomocą istniejącego od lat 70-tych ubiegłego wieku wylotu W29, o średnicy Ø 800 mm zakończonego dokiem o długości 3,8 m, położonego na działce Nr 1556 (Obręb Stare Miasto), stanowiącej własność Skarbu Państwa reprezentowanego przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, do wód płynących w rzece Kłodnicy w km 49+057.

współrzędne geograficzne wylotu W29: N 50° 17’ 52,24”, E 18° 40’ 06,87”

W związku z powyższym informuje się o możliwości składania uwag
i wniosków w ww. sprawie, do czasu wydania pozwolenia wodnoprawnego,
w Starostwie Powiatowym w Rybniku, w pok. nr 221.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieData utworzeniaOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (pwp.OŚ.6341.18.2017.pdf)pwp.OŚ.6341.18.2017.pdf Małgorzata Zimnol60 kB10032017-04-03 09:102017-04-03 09:10

Menu przedmiotowe

Przydatne linki

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi