Starostwo Powiatowe w Rybniku

Komunikaty, ogłoszenia, obwieszczenia

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.33.2017)

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy
z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Rybniku z siedzibą ul. Jankowicka 49, 44- 200 Rybnik, w związku z remontem drogi powiatowej Nr S 5341 - ul. Ornontowicka w Dębieńsku (Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny), na:

1. szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowej, zbierającej wody opadowe z odcinka ulicy Ornontowickiej,

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.25.2017)

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, w celu prowadzenia ekstensywnej hodowli ryb karpiowatych, w szczególności na:

1. wykonanie urządzeń wodnych tj.:
1) trzech stawów połączonych kaskadowo,

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.21.2017)

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla spółki DINO Polska S.A. z siedzibą ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn, reprezentowanej przez pełnomocnika, na:

1. Szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie podczyszczonych w separatorze substancji ropopochodnych, wód opadowych i roztopowych,

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.1.2017)

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy
z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na:

przebudowę urządzenia wodnego tj. rowu Bd-2, przez zarurowanie jego odcinka biegnącego wzdłuż zachodniej granicy działki Nr 200 (obręb Bełk) przy ul. Głównej (Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny), stanowiącej własność inwestora, od istniejącego betonowego wylotu rurociągu o średnicy Ø 600 mm biegnącego od ul. Głównej,

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.50.2016)

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy
z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na:

wykonanie urządzeń wodnych:

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.14.2017)

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy
z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego , na:

przebudowę urządzenia wodnego tj. rowu Kb-1, przez zarurowanie jego odcinka położonego na działce Nr 2174/59 (obręb Książenice) przy ul. Ks. Pojdy w Książenicach (Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny),

Czytaj więcej...

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi