Starostwo Powiatowe w Rybniku

Komunikaty, ogłoszenia, obwieszczenia

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.50.2016)

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy
z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na:

wykonanie urządzeń wodnych:

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.14.2017)

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy
z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego , na:

przebudowę urządzenia wodnego tj. rowu Kb-1, przez zarurowanie jego odcinka położonego na działce Nr 2174/59 (obręb Książenice) przy ul. Ks. Pojdy w Książenicach (Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny),

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.11.2017)

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn.zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Spółki Wodociągowo-Kanalizacyjnej Lyski - Sumina z siedzibą ul. Rybnicka 2a, 44-295 Lyski, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

szczególne korzystanie z wód tj. pobór wód podziemnych z czwartorzędowo-neogeńskiego poziomu wodonośnego, z istniejącej studni wierconej S-4, w miejscowości Sumina

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.7.2017)

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Przedsiębiorstwa Energetycznego „Megawat” Sp. z o. o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na likwidację wyłączonych z eksploatacji czterech studni S-1, S-2, S-4 i S-5 w ramach ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w Bełku (Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny),

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.54.2016)

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Świerklany, reprezentowanej przez Pana Marcina Krzysteczko z firmy INSTAL-SANIT Marcin Krzysteczko z siedzibą przy ul. Gliwickiej 2, 44-177 Paniówki, upoważnionego pełnomocnictwem z dnia 06.06.2016 r., w ramach inwestycji „Budowa parku rekreacyjno-wypoczynkowego w Jankowicach przy ul. Równoległej”, na:

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.4.2017)

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek pełnomocnika Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z siedzibą przy ul. Parkowej 9, 44- 230 Czerwionka-Leszczyny, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:
1. pobór wody podziemnej w ilości Qhmax= 1,7 m3/h, Qśrdob= 12,0 m3/d,
Qmax rok= 1 300 m3/rok, z ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych,

Czytaj więcej...

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi